thiết kế web chuyên nghiệp, theo yêu cầu, giả rẻ, báo giá web - vmms

Bạn muốn nhận website miễn phí MIỄN PHÍ ? Hãy gọi số 0962.180.180
Hãy bảo vệ thương hiệu

Thông số kỹ thuật Dịch vụ cộng thêm

Dung lượng của mỗi tài khoản email: phân chia theo từng tài khoản

Số lượng email gửi trong ngày: 500 email / 1 ngày / 1 tài khoản

Hệ thống email cấu hình trên server riêng biệt chỉ dành cho ứng dụng email

Check Email được trên Outlook Express (tại văn phòng công ty) và Webmail (khi đi công tác)

Hệ thống email được bảo vệ bằng phần mềm diệt virus.

Thêm 01 tài khoản email: 20.000 đồng / 1 tài khoản / 1 năm

Thêm 1Gb dung lượng: 40.000 đồng / 1 tháng